Huller om buller! – Konfusion

Fakta

10 till 30 procent av alla inlagda patienter drabbas av någon form av konfusion. Tillståndet anses primärt som inte psykiatriskt till motsatsen är bevisad. Hög ålder och diabetes räknas som predisponerande faktorer. Man pratar ibland om konfusionströskel. Detta begrepp försöker beskriva att tröskeln för att insjukna i konfusion kan påverkas av olika tillstånd. Man kan jämföra det med kramptröskeln  som kan påverkas av t.ex. sömnbrist, läkemedel eller infektioner.

De vanligaste orsakerna till konfusion är:

 • Urinstämma
 • Obstipation
 • Smärta
 • Polyfarmaci
  • t.ex. kan en kortisonkur trigga manier

Definition

 • Snabb debut!
 • Fluktuerande förlopp (viktigaste kännetecken)
  • Patient kan ha symtom varje natt, men kan vara opåverkad under dagen
 • Pat kan inte hantera stimuli
 • Pat kan få hallucinationer
  • vanföreställningar av förföljelse karaktär
  • kan förstärkas av t.ex. IVA-miljö
 • Plockighet
  • t.ex. med filt eller serviette
 • Differentialdiagnoser
  • Demens, Depression, Schizofreni
   • har ingen snabb debut
  • Delirium tremens
   • oftast med taktil hallucinos (små djur som kryper under huden) istället för paranoia

Diagnostik

Bedside checklista

Kriterier

Akut debut och fluktuerande förlopp Ja Nej
Ouppmärksamhet (lättdistraherad, hänger ej med) Ja Nej
Desorganiserat tänkande (rörig, håller ej röd tråd) Ja Nej
Ändrad vakenhet( vänder på dygnet, ändrat sömnmönster) Ja Nej

Diagnos kräver förekomst av 1 och 2 samt 3 eller 4. (alla typer av psykiatriska symtom är mycket vanliga vid konfusion/hjärnsvikt).

Anamnes

Adekvat intag mat/dryck senaste tiden Ja Nej
Adekvat sömn senaste tiden Ja Nej
Förändrat miktions/avföringsmönster senaste tiden Ja Nej
Förändrad förmåga ADL/fysisk rörlighet senaste tiden Ja Nej
Falltrauma senaste tiden Ja Nej

Relevant bakgrund

 • Medicinförändringar senaste tiden?
 • Sjukhusvistelse/sjukdomar senaste tiden?
 • Tidigare episoder konfusion/hjärnsvikt?
 • Känd minnessvikt utan el med känd demensdiagnos?
 • Kontrollera vitalparametrarna

Status & Utredning

 • Kontrollera vitalparametrarna
 • Status: munhåla/svalg, hjärta, lungor, buk, neurologstatus
 • Lab: Hb, Na, K, Kreatinin, calciumjonaktivitet, ALAT, p-glukos, CRP, TSH/T4, u-sticka
 • Beroende på anamnes och undersökningsfynd, t.ex. DT huvud, EKG, rtg pulm, bladderscan

Behandling

 • Understöd basala funktioner (cirkulation, vätske-/elektrolytbalans, nutrition) och behandla orsaken
 • sanera LM-lista
 • Gott bemötande
  • Lugn miljö
  • Adekvat belysning
  • Inge trygghet med ögonkontakt och mild beröring
  • Prata lättförståeligt och lugnt med mjuk röst
  • Använd kroppsspråk, tänk på vad du själv uttrycker
 • Ska vårdas av ett fåtal personer för att undvika ytterligare stimuli
 • Ge stöd till anhöriga
 • Farmakologisk behandling
  • Patienter ska helst behandlas med tabletter, spruta bara i undantagsfall
  • Sömnproblem: Oxascand 10 mg tn, Zopiklon 5-7,5 mg tn, Heminevrin 300-600 mg tn
  • Ångest: Oxascand 5-10 mg x 3, Heminevrin 300 mg x 2-3
  • Svårare oro/agitation: Risperidon 0,25 – 0,5 mg tn, ev Olanzapin 2,5 mg tn, ev inj Haldol 5 mg/ml, 0,2ml

Material framtaget av Matthias Jörg, ST-läkare i Akutsjukvård.

Senast uppdaterad: Oktober 2018

Tema av Anders Norén