Suicidalitet

Som akutläkare kommer vi väldigt ofta i kontakt med suicidala patienter. Mestadels efter en patient har begått ett suicidförsök och inkommer till akutmottagningen. Att kunna utföra en suicidriskbedömning ingår i akutläkarens kompetens. I de manga fall kan det vara bra att samråda med psykiatri-bakjour för att gemensamt bedöma risken och planera en konkret uppföljning för patienten i de fallen den går hem.

Föreläsning

I följande föreläsning vill vi ge bakgrund och försöka sensibilisera för ämnet. Det finns mycket att lära sig om suicid, till exempel genom en väldigt bra webbutbildning.

I föreläsningen nämns några skattningsskalor som man kan använda sig av. Observera att det inte finns någon vetenskaplig stöd för någon av instrumenten för att bedöma, gradera eller förutse ett självmord. Var ödmjuk inför patienter med suicidal kommunikation och rådfråga psykiatri-bakjour om du känner dig osäker.

SIS Suicid Intention Scale

Suicidstegen

Tema av Anders Norén