Utbildningsmaterial för läkarstudenter

T1

T8

  • Introduktion: Akutsjukvård för läkarstudenter [PDF]
  • Takykardi på akuten (Läkartidningen ABC) [PDF]
  • Misstänkt akut koronart syndrom (Läkartidningen ABC) [PDF]
  • Akut dyspné (Läkartidningen ABC) [PDF]

T11

  • Inläsning och instudering för traumadag [PDF]
  • Teamarbete i akuta situationer [PDF]
  • Traumaomhändertagande [PDF]
  • Chock på akuten (Läkartidningen ABC) [PDF]
  • Intoxikation på akuten (Läkartidningen ABC) [PDF]

Podcast: Flöde på Akuten

Podcast: Triage och prioritering

Podcast: Metabol acidos & förhöjt anjongap

Podcast och röst av Frida Meyer, Specialist i Akutsjukvård, Akutmottagningen US Linköping

 

Tema av Anders Norén