Etikett: förgiftning

Pitfalls in Critical Care Ultrasound 9 min Extrem acidos 13 min TCA intoxikation 5 min

Cyanidförgiftning 5 min Suicidriskbedömning 12 min EKG: Långt QT-syndrom 10 min