Kategori: Geriatrisk akutsjukvård

På de här sidorna presenterar vi kunskap om geriatrisk akutsjukvård utifrån vårt arbete på ALMA vid akutmottagningen i Linköping.