Geriatriskt initialt omhändertagande

A – All the information

 • Anamnes med komplettering av anhöriga och/eller boendepersonal
 • Frailty index?
  • Frailty index beskriver patientens skörhet och kan tidigt beslutsstödja om eventuell inläggning om patientens tillstånd har försämrats under en kort tid.
 • Social bakgrund?
 • Finns vårdplan?
 • Vårdbegränsning?
  • Viktigt att i tidigt skede ta reda på eventuella vårdbegränsningar då detta påverkar handläggningen på akuten!
 • Brytpunktsbedömning?

B – Butt & Body

 • Hjärta inkl EKG
 • Lungor
 • Buk +/- Per rektum
 • Bladderscan och urinsticka
 • Munhåla
 • Hud (+liggsår?)
 • Neurologiskt status ( glöm ej vakenhetsgrad och orientering)
 • Öron: Yrsel, hörapparat?
 • Syn: Använder pat glasögon?

Det är inte meningen att vi ska besikta alla geriatriska patienter! Viktigt att tänka på atypiska presentationer hos den geriatriske befolkningen. Ett illamående kan vara munsvamp eller hjärtinfarkt. Konfusion kan vara stroke, urinvägsinfektion eller förstoppning (därav vikten av butt!)

C – Clear or Cray cray?

Varför är det viktigt att utvärdera tidsförloppet av nedsatt kognition? Remiss för demensutredning, det är inte meningen att vi ska utreda sådant akut. Stressig miljö på akuten kan bidra till temporärt nedsatt kognition.

D – Does it hurt?

 • Skatta smärta

En patient med nedsatt kognition kan inte alltid berätta att hen har ont. Smärta kan i sin tur leda till nedsatt kognition!

E – Elixirs

 • Hur tar pat medicinerna?
 • Under-/övermedicinering? Behov av utsättning? → Äldrekortet
 • Kan pats besvär bero på biverkning? → Phase 20
 • Behövs justering relaterat till njurfunktion?
 • Justeringar relaterat till medicinsk bedömning?
  • Aldrig glömma att förändringar i läkemedelslistan behöverföljas upp!
 • Behöver pat en noggrannare fördjupad läkemedelsgenomgång?
  • Remiss för uppföljning avseende detta?

E – Exams

 • Lab/blodprover
  • Tänk brett! : A-/V-gas inkl calciumjon (konfusion), blodstatus, CRP, leverstatus, troponin (äldre känner ej bröstsmärta som yngre förmågor), TSH
 • Radiologi
  • Vid misstänkt eller bekräftat fall: Generös med radiologi!
  • CT huvud + halsrygg, bäcken/höfter

Vid falltrauma: Fundera över varför pat har ramlat!

Låg tröskel för DT huvud vid oklar symtombild där ingen annan orsak har hittats! På grund av förändrad fysiologi uppvisar geriatriska patienter inte alltid uppenbar avvikande neurologi vid stroke.

F – Function, Family and Friends

 • Nutrition: BMI, viktnedgång?
  • Efterfråga aktivt om matvanor och existerande hjälp med mat
 • Funktionsnivå
  • Aktuell nivå jämfört med tidigare?
  • Behov av hjälpmedel?
  • Används de som finns?
  • TUG, ADL, IADL?
 • Hemsituation: Behov av mer insatser?
  • Larm, hemtjänst, hemsjukvård, annat typ av socialt nätverk?

Glöm inte riskfaktorer för försämrad funktion? Ensamhet, rökning, alkohol?

G – Going home note!

 • Hemskrivningsbesked samt utskrift av uppdaterad läkemedelslista

Många gånger har patienten pga situationen på akuten svårt att minnas vad som sagts och undersökts och vilken medicin som har ändrats Antibiotikatabletter hjälper endast om de tas!

Material framtaget av Samia Munir, ST-läkare i Akutsjukvård, och Linnea Börjesson, Specialist i Akutsjukvård.

Senast uppdaterad: Augusti 2018

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.