Kategori: Journal Club

Här publicerar vi våra journal-club artiklar. Vi försöker att bedöma artiklar pa ett strukturerat sätt enligt organisationen Best Evidence in Emergency Medicines (BEEM) kvalitetschecklista. De har olika checklistor beroende på vilken typ av artikel man läser och dessa är testade och validerade för att på ett standardiserat sätt bedöma vetenskapliga artiklar. En sammanställning av deras critical appraisal tools hittar ni på The Skeptics’ Guide to EM.

Patienter med njursten ser vi ofta på akuten och det är en av patientgrupperna som vi ibland faktiskt kan slutbehandla på akuten (och närmaste dagarna). En stor del…

Serena Rovida, ST-läkare på Akutkliniken US i Linköping, berättar i denna video journal club om POCUS (Point-Of-Care Ultrasound) vid tunntarmsileus.

Huvudvärk är en vanlig sökorsak hos oss på akuten. En av de viktigaste differentialdiagnoserna vi behöver ta ställning till är en subarachnoidalblödning (SAH) eller en så kallad “warning…

Under vår andra utbildningsvecka under hösten diskuterade vi en artikel om smärtlindring hos barn med frakturer. En grupp som vi regelbundet tar hand om. Vi har ibland svårare…

När vi bedömer patienter på akuten är vitalparametrar en essentiell del. Det används vid triage för att riskstratifiera och prioritera våra patienter och är ett viktigt verktyg för…

En av de vanligaste kirurgiska problemen som vi ser på akuten är misstänkta blindtarmsinflammationer. I takt med att vårdorganisationen ändras tenderar vi att vilja utreda mer nere på…

Bakgrund Vi ser dagligen många barn som skadat armar och ben på akuten. Bland dessa är skador på fotleden ganska vanligt men allvarliga fotledsskador som kräver operation eller…

  Bakgrund Trauma är en viktig del av patientspektrat som vi ser på akuten. I Sverige har vi ett mycket bra primärpreventivt arbete inom trafiken och olika fritidsaktiviteter…

Introduktion Blodgas är ett viktigt diagnostiskt instrument på en akutmottagning. Man kan antingen ta en arteriell blodgas (ABG) eller en venös blodgas (VBG). VBG är oftast enklare då…

IntroduktionPatienter med bröstsmärta träffar vi på nästan vartenda pass och de kan ibland innebära knepiga diagnostiska beslut där våra kliniska undersökning inte alltid hjälper oss så mycket utan…

Journal club 28/9Postural modification to the standard Valsalva manoeuvre for emergency treatment of supraventricular tachycardias (REVERT): a randomised controlled trial. Länk IntroduktionSupraventrikulär takykardi är ett godartat tillstånd där…