Kategori: Journal Club

Här publicerar vi våra journal-club artiklar. Vi försöker att bedöma artiklar pa ett strukturerat sätt enligt organisationen Best Evidence in Emergency Medicines (BEEM) kvalitetschecklista. De har olika checklistor beroende på vilken typ av artikel man läser och dessa är testade och validerade för att på ett standardiserat sätt bedöma vetenskapliga artiklar. En sammanställning av deras critical appraisal tools hittar ni här.