Critical Appraisal Checklists

För våra journal clubs använder vi oss av checklistor från BEEM (Best Evidence in Emergency Medicine). De ger bra struktur för kritisk granskning och underlättar diskussion av artiklar i grupp.

BEEM Critical appraisal tools