Serena Rovida, ST-läkare på Akutkliniken US i Linköping,  berättar i denna journal club om POCUS (Point-Of-Care Ultrasound) vid tunntarmsileus. 

Hon diskuterar också på ett mer allmänt plan om vad man ska tänka på när man undersöka buken med ultraljud.  Enjoy the film! (50 min)

Journal Club

Diskuterade studier

[PUBMED]

[PUBMED]