Översikt över norrländska zoonoser på akuten

Matthias Jörg (ST-läkare i Akutsjukvård) går genom olika norrländska zoonoser som man inte alltid har på sin diffdiagnos-lista som skåning eller östgöte.

Sammanfattning & key points

Tularemi = Harpest (Fransicella tularensis)

 • släkt med Pestbakterium (Yersinia pestis)
  • därför också hud och aerogen spridning
 • sprids i de flesta fallen genom insektsbett
 • Dödlighet mycket låg vid infektion med skandinavisk harpest, typ B

Symtom

 • Feber utan fokus, frisk i övrigt
 • Avföring / miktion ua.
 • Huvudvärk, illamående, tungt huvud
 • Reseanamnes
 • Papel på stället av insektsbett, blisterbildning
 • Svullna lymfkörtlar i tillhörande extremitet

Diffdiagnoser

 • Streptokockadenit (inte lika stora körtlar, ibland lymfangitstrimma, spontanperforerar inte)
 • Stafylokockinfektion (rodnad finns ofta runt såret till skillnad mot tularemisår)

Ställa diagnos

 • Temp + CRP
 • klinisk bild tillräckligt för att ställa diagnosen
 • Sårodling med svart pinne, speciallabor i UMU (CAVE: aerogen smitta!)
 • Serologi blir först positiv efter 10- 14 dagar
  • ta ett prov när du träffar pat, sedan omtagning efter 14 dagar
 • SMINET anmälan

Behandling

 • Ciprofloxacin 500mg x2 i 10 dagar

Sorkfeber

Smittväg: Inhalation av damm kontaminerat med urin/avföring från sork
Inkubationstid: 1 – 3 veckor
Symtom: Feber, sjukdomskänsla, muskelvärk, buk- och ryggsmärta, näs- och hudblödningar, njurfunktionspåverkan
Utredning: Rutinprover, urin- och ev blododling för att utesluta diffdiagnoser, virusserologi med IgM-antikroppar, kvantitativ RT-PCR initialt
Behandling: Symtomatiskt

Ockelbosjuka

Smittväg: Mygg, sensommar, Dalarna och södra Norrland
Inkubationstid: 12 – 36 timmar
Symtom: Många subkliniska fall, ledsmärtor, polyartrit, framför allt i händer och fötter, icke kliande utslagIbland feber

Utredning: Klinisk bild, virusserologi med IgM/IgG-antikroppar
Behandling: Symtomatiskt, tillfrisknande sker efter 1-2 veckor

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.