Etikett: önh

Neurologisk undersökning 7 min Test av laterala båggångar 2 min Gufonis manöver 1 min

AVRT & AVNRT 6 min HINTS 8 min Oftalmoskopi 5 min

Huvudvärk och migränbehandling: sfenopalatin ganglionblockad 2 min Lisfranc-skada 8 min Ring removal technique 3 min

BPPV – Dix Hallpike 3 min BPPV – Epleys 3 min Immobilisering med spinebord 7 min