BPPV – Dix Hallpike 3 min

BPPV – Epleys 3 min

Immobilisering med spinebord 7 min