Etikett: trauma

Diskutera svåra fall, best/worst case 10 min EBM: regressionsanalys 8 min Kirurgi – Chest tube 4 min

Applicera en bäckengördel 5 min Ortopedi: Alternativ fingerblockad 7 min EBM – risk, relativ risk och absolut risk 6 min Allt om Paronychi

Seatbelt sign 7 min Fascia Iliaca Block 11 min Ultraljudsgel till det sista 1 min

BPPV – Dix Hallpike 3 min BPPV – Epleys 3 min Immobilisering med spinebord 7 min

  Bakgrund Trauma är en viktig del av patientspektrat som vi ser på akuten. I Sverige har vi ett mycket bra primärpreventivt arbete inom trafiken och olika fritidsaktiviteter…

Torsdag – trauma På torsdagen hade vi ett gemensamt föreläsningsschema på SWEETs och det var trauma. Organisatörerna hade gjort sitt yttersta för att försöka ta delar av det…

I den här podcasten berättar Frida om EuSEM i Wien. Podcast och röst av Frida Meyer, specialistläkare, Akutmottagningen US Linköping