Etikett: yrsel

Neurologisk undersökning 7 min Test av laterala båggångar 2 min Gufonis manöver 1 min

Cyanidförgiftning 5 min Suicidriskbedömning 12 min EKG: Långt QT-syndrom 10 min

BPPV – Dix Hallpike 3 min BPPV – Epleys 3 min Immobilisering med spinebord 7 min

SWEETs 2017 Nu har vi precis avslutat SWEETs för 2017, för dem som inte vet vad detta är så är det Svensk föreningen för akutsjuvård (SWESEM) som varje…