Axelreponering 10 min

Evidence based smärtdistraktion för barn 3 min

EM in 5: Transitorisk global amnesi 5 min