Etikett: thorax

Diffdiagnostik vid huvudvärk 5 min Anatomi och perkussion av bröstkorgen 9 min Intraosseös nål i prox humerus 2 min