Diffdiagnostik vid huvudvärk 5 min

Anatomi och perkussion av bröstkorgen 9 min

Intraosseös nål i prox humerus 2 min