Anafylaxi

Att kunna behandla anafylaxi är en basal kunskap på akutmottagningen.

AMAX4 är en algoritm för akutmottagningen och IVA vid anafylaxi och svår astma, en diagnos som oftast föreligger hos patienter som blir väldigt dåliga i anafylaxi. Det är inte sällan att astma är obehandlad i tonåringar och unga vuxna som löper störst risk av att drabbas av anafylaxi genom matintag av allergener.

Syftet med detta didaktiska tillvägagångssätt är att minska dödsfall i anafylaxi och astma genom att upprätthålla standarder inom akutsjukvård och prehospital vård.

Definition anafylaxi (enligt World Allergy Organisation 2020)

Antingen 1 eller 2:

  1. Akut insättande larynxpåverkan, bronkospasm eller hypotoni efter exponering för ett känt eller mycket troligt allergen för den patienten (minuter till flera timmar) även i frånvaro av hudsymtom.
  2. Akut debut av sjukdomssymtom (minuter till flera timmar) med samtidig påverkan av hud, slemhinnor eller båda

OCH minst ett av följande:

  • Respiratorisk påverkan (dyspné, väsande andning/bronkospasm, stridor, hypoxemi)
  • Lågt blodtryck eller associerade symtom på organhypoperfusion (t.ex. hypotoni, synkope, inkontinens)
  • Allvarliga GI-symtom (t.ex. svår krampande buksmärta, upprepade kräkningar, särskilt efter exponering för icke-livsmedelsallergener)

Recognising anafylaxis

Treating anafylaxis

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.