Etikett: diagnostik

Diagnostik på akuten

Några av våra viktigaste uppgifter på akutmottagningen är att riskstratifiera, sortera och hänvisa våra patienter till rätt vårdnivå. Vi gör detta genom en eller flera diagnostiska tester.

Tyvärr upplever vi att mycket grundläggande diagnostisk kunskap inte lärs ut under utbildningen. Jens Wretborn har därför skrivit en serie artiklar som försöker reda ut olika begrepp.

Huvudvärk är en vanlig sökorsak hos oss på akuten. En av de viktigaste differentialdiagnoserna vi behöver ta ställning till är en subarachnoidalblödning (SAH) eller en så kallad “warning…

Det här är det femte inlägget i diagnostik-serien. Den första var en kort introduktion. I nummer två gick vi igenom principerna för ett diagnostiskt test för att sedan…

Här är del nummer två om hur man värderar ett test. Del nummer ett hittar ni här och handlade om hur man tolkar sensitivitet, specificitet samt negativt och positivt…

Efter ett sommaruppehåll är vi tillbaka med vår diagnostik-serie som vi började med i våras. Del 1 är en kort introduktion i ämnet. I del 2 – Test går vi igenom principerna…

Hur skall vi välja vårt test – Vad är frågeställningen? Syftet med ett diagnostiskt test är ge ett svar, en sannolikhet, för om en patient har är sjuk…

Sjuk, frisk eller mitt emellan? Vi använder diagnostiska test hela tiden i vår vardag på akuten och det är nästan uteslutande för att svara på olika frågor. Det…

Det mest grundläggande vi sysslar med på akuten och det vi hela tiden behöver jobba med och bli bättre på. Tyvärr upplever vi att mycket grundläggande diagnostisk kunskap inte lärs ut under utbildningen. Jens Wretborn har därför skrivit en serie artiklar som försöker reda ut olika begrepp.

IntroduktionPatienter med bröstsmärta träffar vi på nästan vartenda pass och de kan ibland innebära knepiga diagnostiska beslut där våra kliniska undersökning inte alltid hjälper oss så mycket utan…