Etikett: diagnostik

Diagnostik på akuten

Några av våra viktigaste uppgifter på akutmottagningen är att riskstratifiera, sortera och hänvisa våra patienter till rätt vårdnivå. Vi gör detta genom en eller flera diagnostiska tester.

Tyvärr upplever vi att mycket grundläggande diagnostisk kunskap inte lärs ut under utbildningen. Jens Wretborn har därför skrivit en serie artiklar som försöker reda ut olika begrepp.