Recension: Akutsjukvård A till Ö

Introduktion/Bakgrund

Drygt två år har gått sedan vi fick en basspecialitet i Akutsjukvård i Sverige och precis innan sommaren kom så den första svenska facklitterära boken fokuserad på vår specialitet. Tidigare har man som intresserad av akutsjukvård antingen varit hänvisad till de stora amerikanska tegelstenarna i form av Rosen eller Tintinalli. Alternativt själv köpa in ett mindre eget bibliotek för att täcka in alla delar som omfattas av vår specialitet. Så är detta renässansen för att Svensk akutsjukvård litterartur? Jag med flera hos oss i Linköping har läst den under sommaren och nedan kommer ett försök till recension.

Innehåll

Boken är upplagd som titeln säger “från Ö-Ä” för att försöka spegla ABCDE-mantrat som vi som akutläkare blir drillade i. Förutom de vanliga A-E delarna har man som första kapitel “Översikt” samt kapitel om blodgas, EKG och “övrigt”

Vad täcks in?

  • Diagnostik och initiala åtgärder enligt ABCDE
  • Blodgas-kapitel
  • Vanligaste sökorsakerna och problem för barn invävt i olika kapitel
  • Akut psykiatri
  • Akut gynekologi
  • Smärtlindring
  • Grundläggande EKG-tolkning
  • Översiktligt om ultraljud på akuten

Vad täcks inte in?

  • Ortopedi (finns endast som trauma)
  • ÖNH/Ögon i någon större utsträckning

Förutom de kliniska ämnen har man också mindre delar för diagnostik och flöde där flödes-kapitlet definitivt inte funnits i någon större utsträckning i svenska medicinsk litteratur tidigare.

Vad är det här för typ av bok?

För mig är detta en klassisk “Vad” bok. Den svarar på frågor av typen “Vad skall jag göra med det här problemet?”. Här finns det listor med diffdiagnoser att överväga vid olika sjukdomstillstånd. Tabeller som ger exempel på olika behandlingar. Den är inte mer än drygt 400 sidor och försöker täcka in ett område som de amerikanska tegelstenarna behöver på ca 4000 sidor för. Följaktligen så blir det ganska komprimerat och översiktligt. Annat vore orimligt att förvänta sig. Du kommer inte få svar på varför du skall överväga vissa diffdiagnoser eller hur du skall förhålla dig till olika diagnostiska- eller behandlingstekniska problem. Du får flera flödesscheman och listor på saker du skall göra vid olika typer av problem.

Givet ovanstående är det en välgjord och förhållandevis omfattande bok som i mitt tycke kan ersätta många av de “akut”-böcker som finns för olika specialiteter sedan tidigare (förutom ortopedi).

Vad saknas?

Referenslistan som finns efter varje kapitel är inte kopplad till texten. Det blir väldigt svårt att kvalitetssäkra det som skrivs och följa bokens rekommendationer till dessa källa.

Det övergripande upplägget på boken (A-Ö) är enkel och bra men strukturen i de olika kapitlen är för mig varken intuitiv eller överskådligt. Detta blir ett problem eftersom boken är upplagd som referenslitteratur men svår att snabbt hitta en del i. Som exempel ligger “neurologiska bortfall” och “Snabbspår trombolys” på olika ställen under D vilket dels kan bli svårt att hitta men också pedagogiskt tveksamt då det svåra ibland kan vara att ta ställning till om det är trombolys eller inte som är aktuellt.

EKG-kapitlet klassar jag som väldigt grundläggande och utvecklar inte tolkandet utöver det man får på läkarutbildningen. Det som står i boken skall man definitivt se till att kunna men det är på intet sätt tillräcklig kunskap för ett så pass vanligt och viktigt diagnostiskt instrument som man bör bemästra tidigt i sin karriär (mycket personligt tyckande här).

Bedömning

I grund och botten är jag positivt inställd till den här boken som är mycket ambitiös och välgjord. En stor eloge skall gå till författarna Caroline hård af Segerstad och Susanne Järhult. Det märks att de har lagt ned stor möda på att försöka sammanfatta ett så omfattande område som akutsjukvård till en mindre bok.

Boken har som första svenska bok inom akutsjukvård också ett stort signalvärde som man inte skall förringa. Det är sannolikt många som kommer reagera på att man i samma bok beskriver hur man tolkar en blodgas och genomför ett peri-mortemsnitt. Detta är för många essensen av akutsjukvård och viktigt att man har vågat ha med.

För mig är bristen på diskussion och text-nära referenser bokens kanske största brister. Även inom akutsjukvård är det viktigt att förstå varför man gör vissa saker och vilka potentiella fallgropar som finns. Varenda dag jobbar vi med osäkerheter och sannolikheter. För att kunna hantera dessa på ett konstruktivt sätt hävdar jag att man måste förstå varför man gör som man gör och hur man skall tolka undersökningar och kliniska fynd. Man har förvisso ett kort kapitel om diagnostik men kapitlet bidrar enligt mig inte till någon ytterligare förståelse. Då kan vi skamlöst slå ett slag för vår diagnostik-serie här på bloggen.

Ett praktiskt exempel på problem som uppstår vid avsaknad av diskussion är d-dimer som del i bedömning av misstänkt aortadissektion. I boken förespråkar man detta trots att det är ett ganska omdiskuterat ämne där evidensen är långt ifrån tydlig. Det är inte rimligt att förvänta sig att man skall kunna få in hela diskussionen om detta i den här typen av bok som denna. Står det inget alls skrivet ser jag en stor risk att man som läsare aldrig ens blir medveten om att det finns en diskussion.

Rekommendation

Den här boken tror jag främst passar till dem som gärna har med sig en bok när man jobbar. Den är absolut en bra introduktionsbok för AT-läkare eller nya ST-läkare i akutsjukvård. Den ersätter inte Rosen och Tintinalli utan skall nog snarast ses som ett komplement till dessa.

Den kan på intet sätt ersätta Rosen eller Tintinalli och fungerar inte som enda litteratur om man gör en ST inom akutsjukvård. Det är nog den bästa referensboken på svenska som finns för de som vill ha en bok med sig när de jobbar och kan på så sätt ersätta böcker för akut kirurgi, medicin och psykiatri. Dock inte ortopedi som inte finns i någon större utsträckning.  Utgivare är studentlitteratur där boken kan hittas. Man anger målgrupp i form av AT-läkare och tidiga ST-läkare i medicin/kirurgi/akutsjukvård vilket jag håller med om.

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.