Etikett: statistik

Fotblockad 7 min EKG vid lungemboli 5 min EBM – p-värden och konfidensintervall 7 min

Diskutera svåra fall, best/worst case 10 min EBM: regressionsanalys 8 min Kirurgi – Chest tube 4 min

Applicera en bäckengördel 5 min Ortopedi: Alternativ fingerblockad 7 min EBM – risk, relativ risk och absolut risk 6 min Allt om Paronychi

Carotid ultrasound for volume responsiveness assessment 11 min Medicinsk statistik: Likelihood Ratios 10 min Larynxmask & Intubation 14 min

Veckans EKG – Na-kanalblockerare 3 min Medicinsk statistik II: Relative Risk & Odds Ratio 10 min Skulderstatus 9 min

Veckans EKG 21 min Medicinsk statistik: Diagnostiskt flöde 10 min Febrila barn 19 min

Optimera dina hjärtvyer 9 min Likelihood ratios 6 min Is De-escalation a myth? 5 min

Purpura Schönlein-Hennoch 5 min Bleeding disorders 8 min Behandling av ansiktssmärta och huvudvärk 8 min EMin5: Krupp 5 min

Testikeltorsion 5 min Ultraljud för perifera infarter 6 min EBM – randomisering podacast, 10 min