Testikeltorsion 5 min

Ultraljud för perifera infarter 6 min

EBM – randomisering podacast, 10 min