Fotblockad 7 min

EKG vid lungemboli 5 min

EBM – p-värden och konfidensintervall 7 min