Ortopedi – Cunningham för axelreponering, första standard och andra videon utan drag. 1.5 min + 1.5 min


Hjärtstopp – elektroplacering och dubbelchock 7 min

Sänkt medvetande: det akuta omhändertagandet 27 min