Hitta STEMI innan de händer – Amal Mattu, EEM 10 min

Säkra ett thoraxdrän 3 min

Diabetes ketoacidos (podcast) 10 min

https://coreem.net/podcast/episode-60-0/

God fortsättning