Anteckningskompis – ortopedi & handkirugi

Det är alltid bra att ha en kompis. En som alltid vet vad du ska säga – eller skriva. Anteckningskompis är ditt dokumentationsstöd för att lära dig skriva bättre anteckningar.

Översikt Ortopedi & Handkirurgi

 • [Bakgrund]
  • Om övre extremitetsskada: alltid yrke och dominant hand “45-årig högerhänt snickare…”.
  • Funktionsgrad: T.ex. “uppegående med rollator” / “rullstolsburen” / “ensamboende utan hemtjänst eller hjälpmedel”
  • Tidigare operationer i området.
 • [Aktuellt hälsoproblem]
  • Beskrivning av skademekanism
 • [Status]
  • Vid frakturer: dokumentera alltid sår. Speciellt om frakturer gipsas.
  • Hand/fingrar
   • Använd handstatusmall [PDF]
   • dokumentera rörelseinskränkning i handleden eller vid finger flexion/extension
   • testa vasst/trubbigt ulnart och radialt på fingertopparna för varje finger för att kunna ta ställning till om nerven i sin helhet är intakt; sedan utför tvåpunktsdiskrimination (2-PD) för att ta ställning till om nervfunktion är påverkad genom t.ex. tryck/svullnad som resulterar i sämre 2-PD, dvs >5 mm.
    • Dokumentera avvikelser, gärna mm för 2-PD.
   • dokumentera alltid om det är rotationsfelställning eller inte.
 • [Bedömning]
  • Om du har pratat med ortoped/handkirurg eller inte och i så fall vem. Speciellt handskador som kommer för återbesök till ortopeden bör dras med handkirurgen först.
 • [Planering]
  • Återbesök eller inte
  • Om patienten väntar hemma
  • Fastande eller inte vid inläggning och vid kontakt efter röntgenrond.