Anteckningskompis – ÖNH

Det är alltid bra att ha en kompis. En som alltid vet vad du ska säga – eller skriva. Anteckningskompis är ditt dokumentationsstöd för att lära dig skriva bättre anteckningar.

Översikt ÖNH

 • [Bakgrund]
  • Vuxna: Rökning, LM-genomgång
  • Barn: Munandning, nattliga snarkningar, andningsuppehåll, dagtrötthet
 • [Status]
  • Munhåla och svalg
   • Normalfynd: “Munslemhinnan ua. Oretade tonsiller. Gombågen symmetriskt ua.”, “Retningsfria förhållanden, inga beläggningar. Ingen asymmetri.”, “Oretat, liksidig funktion avseende tunga och mjuka gommen.”
   • Barn: “Tonsillstorlek grad 3-4 enligt Brodsky, ungefär 5 mm mellan tonsillerna“.
    • Brodsky skala:
  • Näsa
   • Normalfynd: “Näsan inspekteras med främre rinoskopi utan anmärkning.”, “Bilateral och unilateral näsandning utan tecken till obstruktion.”
   • Nästrauma
    • Palpera näsroten, kolla efter instabilitet och impressioner i sidojämförelse
    • Septumhematom: “Främre rinoskopi med snedgående nässkiljevägg. Fin slemhinna utan hematomtecken. Palperar längs septum bilateralt med stålpinne, inga sviktande partier.”
  • Nasofiberskopi
   • Normalfynd: “Vallecula, sinus piriformis ua. Stämbanden bleka och jämna. Rör sig ua. vid ab- och adduktion.”
   • Epipharynx: “Vid fiberendoskopisk undersökning genom höger näsborre ser man en stor adenoid som täcker ungefär 50% av koane.”
   • Larynx: “Larynxingången rodnad. Ingången av trakea inspekteras ua. Epiglottis blek och utan svullnad. Ingen salivsjö i sinus piriformis.”
  • Öron
   • Normalfynd: “Oretade förhällanden, genomskinlig trumhinna.”,  “Ingen palpationsömhet över tragus. Mastoid ua. Hörselgång ua.”“Vi otoskopi normala anatomiska förhållanden i yttreörat, hörselgången och trumhinnan. Ljusreflex utan anmärkning.”
   • Trumhinna: “Bilateralt bleka och normalställda trumhinnor.”, “Blåsa hemorrhagica ses på trumhinnan.”, “Ser vätskenivå/luftbubblor bakom trumhinna.”
   • Hörselgång: “Exostos i hörselgången vid kl 5.”
    • Exostos: Benutväxt som kan bukta in i hörselgången. Sk Swimmers Ear [2]
   • Barn: Kommentera om det finns rör
    • “Har även vaxpropp i mellersta hörselgången som utförskaffas med sug. Därinunder oretad trumhinna och rör på plats.”
  • Hals
   • Normalfynd: “Inga palpabla resistenser längs med halsen, submandiubärt eller supraklavikulärt.”
  • Spottkörtlar
   • Palpera glandula parotis och submandibularis