Anteckningskompis – yrsel

Det är alltid bra att ha en kompis. En som alltid vet vad du ska säga – eller skriva. Anteckningskompis är ditt dokumentationsstöd för att lära dig skriva bättre anteckningar.

Översikt Yrsel

Yrsel är ett väldigt komplext fält som är svårt att täcka i sin helhet. Se vår yrselkapitel här på hemsidan för att lära dig mer om undersökningstekniker och tolkningshjälp.

I den här översikten kommer vi lägga vikt på själva anteckningen och formuleringar.

 • [Bakgrund]
  • Yrsel i släkten
  • Migrän i släkten (vestibulär migrän ger bara yrselsymtom)
   • huvud/nackvärk, ljud/ljuskänslighet
  • Besvär med åksjuka?
  • Rökning
  • LM-genomgång
 • [Aktuellt hälsoproblem]
  • Smärta i kroppen? Kommentera ffa bröstsmärta, huvudvärk eller nacksmärta
  • Rörelsekorrelation
  • Besvär vid uppresning/nedböjning
   • talar för ortostatism: uppresning
   • talar för BPPV: både nedböjning och uppresning
  • Akompanjerande symtom, kranialnerver, domningar
 • [Status]
  • Kommentera om du använder videofrenzel [VNG/VOG], vanliga frenzelglasögon eller inget hjälpmedel alls.
   • “Med videofrenzel ingen vilo-, blickriktnings- eller rotationsutlöst nystagmus.”
  • Dokumentera neurostatus för att utesluta central orsak
  • Kommentera HINTS (utförs vid spontannystagmus)
   • “Head impulse test negativt.”
   • “Head impulse test utfaller patologiskt med en diskret återställningssackad vid huvudvridning åt vänster.”
  • Kommentera Dix-Hallpike och Epleys mänöver
   • “Dix-hallpike åt höger och vänster utan anmärkning.”
  • Kommentera test för laterala (=horisontella) båggågarna (t.ex. Supine Roll Test)
   • “Geotrop (mot marken) och apogeotrop (mot taket) nystagmus.”
  • Kommentera Head Shake Test (HSN)
   • Normalfynd är att patienten uppvisar ingen nystagmus eller yrselsymtom
    • “Head shake test utan nystagmus eller yrsel.”
   • Horisontell nystagmus?
   • Perverterad nystagmus?
    • Vertikal nystagmus
    • Horisontell nystagmus som inte går över eller är för starkt (out of proportion)
 • [Bedömning]
  • Försök sammanfatta utfall och ffa avvikelser av din undersökning kort och koncist.
  • Väga in anamnestiska uppgifter
  • Har patienten förbättrats över tid?
 • [Planering]
  • Genomförda eller planerade konsultationer?