Anteckningskompis – medicin

Det är alltid bra att ha en kompis. En som alltid vet vad du ska säga – eller skriva. Anteckningskompis är ditt dokumentationsstöd för att lära dig skriva bättre anteckningar.

Översikt Medicin

 • [Anamnes]
  • Kardiologi: Riskfaktorer (ärftlighet, rökning, diabetes, tidigare hjärtsjukdomar). Smärtanamnes, gärna enligt OPQRST.
 • [Status]
  • Inkompensationstecken: Vid tecken till hjärtsvikt dokumentera dagens vikt på akuten (oavsett inläggningsorsak) samt lokalstatus underben
  • Andningspåverkan: Dokumentera initiala SpO2 och AF
  • Sepsis: Dokumentera VP
  • Influensa: Kommentera om det finns misstanke utifrån patientens symtom
 • [Utredningsresultat]
 • [Bedömning]
  • Resonera om diff-diagnoser, benämna elefanter som står i rummet
   • “Jag vet inte vad patienten lider av, men preliminärt gör vi så här…” är också en vettig bedömning. Dåligt däremot att inte skriva någonting.
  • Dokumentera all administrerad vätska/LM med dosering/mängd
  • Dokumentera KAD
  • Dokumentera konsultation med t.ex. jour (helst med namn) och deras preliminära bedömning
 • [Planering]
  • Planerade undersökningar, är de beställda av undertecknad?
  • Kommentera målvärden för VP på avdelning: “Saturationsmål >95%, kontakt med jour vid behov av X L syrgas”.