LVM – Lagen om vård av missbrukare

LVM, dvs Lagen om Vård av Missbrukare, är mycket relevant för oss på akuten, även om vi inte alltid tänker på det. Våra bedömningar kan göra skillnad i en LVM-utredning eller gör att den överhuvudtaget kommer upp på tapeten. Viktigt alltså att du känner till vad som gäller för dig på akutmottagningen och hur du gör rent praktiskt.

Ramar och förutsättningar

För att kunna bli aktuell för en bedömning enligt LVM krävs det att patienten lider av ett missbruk som innebär att personen:

  • Utsätter sin fysiska och psykiska hälsa för allvarlig fara
  • Är i uppenbar risk att förstöra sitt liv (arbete, familj, boende)
    • Detta argument väger särskilt tungt hos yngre
  • Befaras allvarligt komma att skada sig själv eller någon närstående
  • Motsätter sig/medverkar ej i erbjuden vård

Det finns ingen enhetlig beteckning för socialtjänsten i Sverige, den kan heta just socialtjänsten, eller socialnämnden eller sociala jouren. I den här texten säger vi socialtjänsten.

LVM-anmälan, hur då?

Ett LVM börjar alltid med en anmälan till socialtjänsten i patientens hemkommun. Denna anmälan kan skrivas av olika yrken och roller: t.ex. av läkare som har träffat patienten, socialsekreterare eller anhöriga.

Efter att en anmälan är skriven och inskickad till socialtjänsten kommer den att utreda behov och om förutsättningar är uppfyllda. Denna utredning kompletteras bland annat med en läkarundersökning enligt § 9.

Patient får då en kallelse till närmaste beroende/psykiatrisk klinik där hen ska infinna sig för att genomgå bedömningen. Undersökande läkare utfärdar ett § 9-intyg om patientens hälsotillstånd baserat på anamnes och journalgenomgång (viktigt att din noggranna journalanteckning finns!).

Intyget skickas tillbaka till socialtjänsten som i sin tur lämnar den och en begäran om beslut om LVM-behandling till ansvarig förvaltningsrätten. Förvaltningsrätten har i sin tur 10 dagar på sig för att fatta beslut om LVM.

Vid beslut om LVM ligger det på socialtjänsten att ordna med en lämplig avgiftning, t.ex. på LVM-hem. Patienter som prioriteras för LVM-hem är yngre personer och personer med ansvar för familj, etc. 

Tidsperspektiv

Innan du går vidare behöver du funderar över akuticiteten i omhändertagandet. Föreligger det ett akut LVM behov eller kan patienten återvänder hem och LVM utredning kan påbörjas inom de närmaste veckorna?

Det är inte heller fel eller onödigt att skriva en LVM-anmälan även om du ser att någon annan har gjort det nyligen. Det kan ligga flera LVM på samma person hos socialtjänsten, som gör att handläggningen kan snabbas på – de prioriterar anmälningar som kommer in ifrån vården.

Om det finns en akut situation som gör att patienten uppfyller de ovannämnda kriterierna, men t.ex. inte kan eller inte ska återvända till sin lägenhet utan omedelbar fara för sitt liv måste socialtjänsten kontaktas telefonledes för att ordna med ett akut LVM enl §13.

Skriva en LVM-anmälan

Det finns inget officiellt formulär eller formella krav för hur en LVM-anmälan ska se ut. Detta är både bra och dåligt då det kan leda till att vissa som känner sig osäker på formuleringar inte skriver anmälan alls.

Utifrån det har man i Sundsvall utvecklat ett eget LVM-formulär med kryssrutor och fritextfält.

Ladda ner PDF-versionen nedan, fyll i på dator, skriv ut och skriv under. Klart.

Formulär utvecklat av Martin Hässler, Specialistläkare i Akutsjukvård, Akutmottagningen Sundsvall.

Exempelfraser för LVM-anmälan

Det behövs inte många ord för att beskriva situationen och motivationen för LVM-anmälan. Tänk på att det är socialarbetare, alltså medicinska lekmän, som läser din ansökan. Inga fackbegrepp, enkelt språk, kort och kärnfullt. Visar på de omedelbara risker och konkreta konsekvenser med patientens missbruk.

Några exempel:

Ovanstående patient inkommer i samband med en singelolycka med bil pga ett krampanfall. Vid utredning påvisas Tradolan i urinen som pat ej har ordinarie förskrivning av. Vid journalgenomgång framkommer även tidigare missbruk av morfinpreparat och alkohol.

Pat utsätter sig och andra för uppenbar livsfara genom att köra i påverkat tillstånd. Han/hon avböjer all kontakt med beroendevård för nedtrappning av sitt missbruk och saknar insikt i farligheten av sitt beroende
.


Författare: Matthias Jörg, Specialistläkare i Akutsjukvård

Formulär för LVM-anmälan: Martin Hässler, Specialistläkare i Akutsjukvård

Post-publication review: Rani Toll, Specialistläkare i Akutsjukvård och Internmedicin

1 kommentar

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.