Kategori: Kompetens

För att försöka förbereda dig som vik UL, AT eller nybliven ST-läkare på din tid på akuten har vi börjat ta fram eget introduktionsmaterial. Det består av ett antal olika artiklar och blogginlägg som vi tycker är viktiga och som inte är lika självklara att du har lärt dig under utbildningen.